Protectia la electrocutare – practici de baza

Oprirea alimentării cu energie electrică

Dacă este posibil, închideţi întotdeauna alimentarea reţelei electrice înainte de atingerea oricăror elemente de circuit. Trebuie de asemenea asigurate toate sursele de energie înainte ca un sistem să poate fi considerat sigur. Asigurarea faptului că în circuit nu se află energie periculoasă (starea de energie zero) se face prin înlăturarea energiei potenţiale sau stocate din circuit.

Întrerupătorul electric

Toate circuitele trebuiesc prevăzute cu mecanisme de „deconectare” pentru asigurarea tensiunii din circuit. În unele cazuri, aceste dispozitive servesc un scop secundar în circuit, şi anume, deschiderea automată a acestuia în cazul în care valoarea curentului depăşeşte valoarea nominală permisă în circuit. În alte situaţii, întrerupătoarele de deconectare sunt operate manual, nu automat. În ambele cazuri, acestea sunt utilizate pentru protecţie şi este necesară folosirea lor corespunzătoare. Trebuie avut în vedere faptul că aceste dispozitive de deconectare trebuie să fie diferite faţă de întrerupătoarele ce închid şi deschid circuitul în mod normal. Acestea sunt dispozitive de siguranţă pentru asigurarea stării de energie zero a circuitului.

Cu întrerupătorul în poziţia deschis (precum în figură), continuitatea circuitului este întreruptă şi curentul din circuit este zero. Căderea de tensiune pe sarcină este şi ea zero, deoarece întreaga tensiune a sursei se regăseşte la bornele contactelor întrerupătorului deschis. Observaţi că nu este nevoie de încă un întrerupător în partea de jos a circuitului. Datorită faptului că acea parte din circuit este conectată la împământare, ea este electric comună cu pământul şi nu sunt necesare măsuri suplimentare de siguranţă.

Împământări temporare

Pentru o siguranţă maximă a persoanelor ce lucrează pe partea de sarcină a circuitului, se poate stabili o legătură temporară la pământ a părţii superioare a circuitului, pentru a ne asigura că nu este posibilă în niciun fel apariţia unei căderi de tensiune la bornele sarcinii.

După realizarea împământării temporare, ambele părţi ale sarcinii sunt conectate la pământ, asigurând o stare de energie zero la bornele acesteia.

Scurt-circuitarea temporară a sarcinii

Din moment ce existenţa împământărilor pe ambele părţi ale circuitului înseamnă practic scurt-circuitarea sarcinii cu un conductor, putem asigura circuitul prin exact această metodă.

Indiferent de măsura luată, ambele părţi ale sarcinii se vor afla la acelaşi potenţial, cel al pământului, neexistând nicio cădere de tensiune între oricare parte/bornă a sarcinii şi persoanele ce lucrează în acel loc prin intermediul pământului. Această tehnică este des întâlnită atunci când se lucrează la întreţinerea liniilor electrice de înaltă tensiune din reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Chiar şi după luarea acestor măsuri de siguranţă, trebuie să ne asigurăm că într-adevăr nu există niciun fel de energie electrică prezentă în circuit. O modalitate este să acţionăm (închidem) întrerupătorul motorului/becului/ sau oricărui alt element din circuit la care lucrăm. Dacă acesta porneşte, înseamnă că încă mai există energie în circuit.

Folosirea aparatul de măsură

În afară de asta, va trebui întotdeauna să ne asigurăm de prezenţă tensiunilor electrice periculoase din circuit cu ajutorul unui aparat de măsură înaintea atingerii directe a oricărui element sau conductor din circuit. Paşii pentru asigurarea circuitului cu ajutorul aparatului de măsură sunt următorii:

Asiguraţi-vă că aparatul de măsură folosit indică corect o cădere de tensiune cunoscută; folosiţi-l pentru a măsura tensiunea unei bateri, de exemplu Folosiţi aparatul de măsură pentru determinarea prezenţei oricărei tensiuni electrice periculoase din circuit, doar după ce aţi urmat pasul de mai sus Este important să verificaţi încă odată funcţionalitatea aparatului de măsură pentru a vă asigura că şi acum indică valoarea corectă; puteţi folosi aceeaşi baterie şi în acest caz

Chiar dacă aceste metode par exagerate sau chiar paranoice, cei trei paşi de mai sus sunt o metodă a cărei eficienţă a fost demonstrată în practică. Există tot timpul riscul ca aparatul de măsură din dotare să fie defect chiar în momentul în care îl folosiţi pentru determinarea tensiunilor potenţial periculoase din circuit. Urmând paşii de mai sus, vă puteţi asigura că nu sunteţi păcăliţi de un aparat de măsură stricat. Eventual, folosiţi un al doilea aparat de măsură în cazul în care nu sunteţi absolut sigur de indicaţia primului aparat.

Atingerea circuitului

Într-un final, după ce toate măsurile de siguranţă au fost luate, atingerea directă a elementelor şi conductorilor din circuit este permisă. Atenţie totuşi, chiar şi după ce toate măsurile de siguranţă au fost urmate, este posibil ca încă să mai existe surse de tensiuni periculoase în circuit (deşi este puţin probabil). O ultimă măsură de precauţie constă în atingerea uşoară şi de scurtă durată a circuitului cu partea anterioară a palmei înainte de prinderea oricărui element de circuit în mână. De ce? În cazul în care încă mai există tensiune prezentă între acel element şi pământ, atingerea acestuia duce la strângerea degetelor în pumn datorită efectului curentului electric asupra muşchilor şi la îndepărtarea persoanei de locul periculos. Acesta este însă ultima măsură de siguranţă ce trebuie luată şi nu prima, şi nu trebuie folosită ca şi metodă alternativă de verificare a existenţei tensiunilor periculoase în circuit.

Articolul a fost postat in Protectii electrice , sfaturi ,diverse. Adauga la Bookmark acest link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *