Clasificarea descarcatoarelor la supratensiuni

DESCÃRCÃTOR DE CURENT DE TRÃSNET T1+T2 I+II B+C

Asa numitele descãrcãtoare de curent de trãsnet sunt utilizate împotriva efectelor directe ale trãsnetelor. Ceea ce este deosebit la aceste descãrcãtoare este capacitatea lor de conducere la pãmânt a curentului de trãsnet, descãrcãtoarele fiind verificate conform Clasei internaþionale standardizate de test I (IEC61643-1).
Pentru diferentierea faþã de alte tipuri de descãrcãtoare acestea sunt testate la impuls de forma 10/350 μs (clasa I de test).
Parametrii hotãrâtori sunt: valoarea de vârf a curentului (Iimp), energia specificã si sarcina electricã. La o comparare ulterioarã
se poate observa cã aceste descãrcãtoare pot conduce o cantitate mai mare de energie în comparaþie cu descãrcãtoarele de supratensiune. Seria de descãrcãtoare de curent de trãsnet Schrack este verificatã atât pentru efectele directe cât si pentru cele indirecte ale trãsnetelor!

Schrack Descarcator

DESCÃRCÃTORUL DE SUPRATENSIUNE T2 II C

Descãrcãtoarele verificate conform Clasei II (denumirea veche “C”) nu dispun de capacitatea de conducere la pãmânt a curentului de trãsnet si de aceea nu este permisã utilizarea lor împotriva efectelor directe ale trãsnetelor. Aceste descãrcãtoare servesc la protecþia instalatiilor electrice împotriva loviturilor de trãsnet în depãrtare (efect indirect al trãsnetelor) si supratensiunilor de comutatie. Forma de undã de test pentru descãrcãtoarele din Clasa de testare II este standardizatã la 8/20 μs ºi definitã prin valoarea de vârf. Cantitatea de energie condusã la pãmânt de un descãrcãtor de supratensiune este mult mai scãzutã decât la descãrcãtorul de curent de trãsnet. O comparaþie este prezentatã în graficul de la pagina 11 (compararea claselor de testare I (10/350) ºi II (8/20)), la care suprafetele aflate sub curbe reprezintã cantitatea de energie la aceeasi valoare de vârf a curentului.

Schrack descarcator de supratensiuni T II C

Grafic Descarcator

ELEMENTUL DE PROTECTIE FINÃ (PROTECTIA FINÃ A APARATELOR) T3 III D

Pentru aparatele terminale sensibile este necesarã utilizarea suplimentarã a unei protectii fine coordonate a aparatelor. Acest descãrcãtor, marcat cu T3 sau III (denumirea veche “D”) este verificat prin intermediul unui generator hibrid si este definit cu ajutorul tensiunii de functionare în gol Uoc si a curentului de scurtcircuit Isc.
Nivelul scãzut al tensiunii de protecþie (Up) protejeazã aparatele sensibile împotriva defecþiunilor. La utilizarea acestor aparate este foarte important ca lungimea conductorului cãtre aparatele terminale sã fie cât mai scurt, pentru ca elementul de protectie finã sã poatã îndeplini functia de protecþie. O combinare cu descãrcãtoarele din clasa de protecþie I, respectiv II
permite realizarea celei mai bune protectii posibile împotriva supratensiunilor a aparatelor terminale.

Protectii Schrack fine

Pentru detalii si exemple descarcatoare dati click aici

Sursa catalogul Schrack

Articolul a fost postat in Protectii electrice , sfaturi ,diverse. Adauga la Bookmark acest link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *