Cauze ale supratensiunilor

Numãrul în continuã crestere a pagubelor din domeniul electric si electronic datorate supratensiunilor din instalaþiile de joasã tensiune a dus la modificarea proiectelor si a expertizelor.

Supratensiunile din instalaþiile electrice apar datoritã unor cauze diferite. Cele mai frecvente sunt:
• influenta directã a trãsnetului
• influenta indirectã a trãsnetului
• actiuni de cuplare în reþele de joasã tensiune
Cele mai mari pagube apar în urma loviturilor de trãsnet si duc deseori la incendii. Cauza acestor pagube precum si a altora extreme este emisia puternicã de energie.

SOLUTIA
Pentru protejarea instalaþiilor industriale, a caselor de locuit sau a altor tipuri de clãdiri si aparate, este important sã se instaleze descãrcãtoarele corespunzãtoare. Astfel, riscul de producere a pagubelor va fi micsorat simþitor.
Dupã cum aratã înregistrarea cauzelor pagubelor, unele fenomene devin tot mai importante. Numãrul de pagube provocate de trãsnet sau supratensiuni, care între timp au început sã scadã, depind de atenþia deosebitã acordatã faþã de acest tip de fenomene. Independent de cauzã, combinaþia corespunzãtoare de descãrcãtoare Schrack protejeazã masinile si aparatele împotriva pagubelor care apar datoritã supratensiunilor sau efectului trãsnetelor

Cauze :

-LOVITURA DIRECTÃ DE TRÃSNET SI LOVITURA DE TRÃSNET ÎN APROPIERE

Se vorbeste de lovituri de trãsnet directe si lovituri în apropiere
atunci când loviturile de trãsnet în cablurile aeriene apar în imediata apropiere a instalaþiilor electrice ale clãdirilor, cu sau fãrã instalaþii de protecþie împotriva trãsnetelor.
O protecþie împotriva efectelor directe ale trãsnetelor oferã asa numitele descãrcãtoare de curent de trãsnet care sunt verificate conform clasei internaþionale de test I (denumirea veche “B”).
Se recomandã ca, suplimentar, sã se foloseascã elemente de protectie finã.

-LOVITURÃ INDIRECTÃ DE TRÃSNET

Combinaþiile de trãsnet nor – nor, nor – pãmânt si pãmânt – nor dispun de un câmp electromagnetic foarte puternic.
Tensiunile induse rezultate de aici pot fi atât de mari încât sã producã deteriorarea aparatelor terminale.
Pentru protejarea instalaþiei, trebuie utilizate aici descãrcãtoare
din clasa II (vechea denumire “C”). Se recomandã ca suplimentar sã se foloseascã elemente de protecþie finã.

-LOVITURÃ DE TRÃSNET ÎN DEPÃRTARE

Prin lovituri de trãsnet în depãrtare sunt desemnate acele lovituri care se produc la o distantã mai mare fatã de instalaþia  consumatoare, în reteaua de tensiune joasã si medie. Acestea pot fi definite si lovituri de trãsnet indirecte.

Loviturile de trãsnet în depãrtare produc supratensiuni în instalatiile electrice care pot fi conduse cãtre pãmânt cu descãrcãtoare de tipul II (denumirea veche “C”).

-MANEVRE ÎN RETELELE ELECTRICE

Nu atât de spectaculoase ca descãrcãrile electrice atmosferice sunt manevrele care pot determina supratensiuni la conectarea sau deconectarea liniilor, a sarcinilor sau la eliminarea scurtcircuitelor.
Aceste supratensiuni cu efect distructiv pot fi reduse prin intermediul descãrcãtoarelor prevãzute corespunzãtor (clasa de test II + în completare clasa III (denumirea veche “D”)).

NORME

Premiza pentru corecta utilizare a descãrcãtoarelor de curent de trãsnet si supratensiune este testarea lor conform normelor
valabile în prezent: IEC61643-1, EN 61643-11
Familia de descãrcãtoare Schrack este certificatã conform acestor norme de cãtre un institut de testare independent si astfel purtãtoare în drept a simbolului de conformitate ÖVE.

Pentru exemple de descarcatoare Schrack dati click aici

Sursa de informare –catalogul Schrack

Articolul a fost postat in Protectii electrice , sfaturi ,diverse. Adauga la Bookmark acest link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *