Avantajele utilizarii bateriilor de compendarea factorului de putere

Bateriile de compensare a factorului de putere (FC) sunt dispozitive utilizate în sistemele electrice pentru a corecta factorul de putere, adică raportul dintre puterea activă (Watt) și puterea aparentă (VA) a unui circuit. Factorul de putere poate fi defazat în cazul anumitor încărcări, cum ar fi motoarele electrice sau echipamentele de sudură, ceea ce poate duce la o utilizare ineficientă a energiei electrice și la costuri mai mari pentru consumator.

Bateriile de compensare a factorului de putere funcționează prin adăugarea de capacități reactive la sistemul electric. Aceste capacități reactive sunt utilizate pentru a echilibra consumul de energie reactivă și a aduce factorul de putere la o valoare dorită, cum ar fi 1 (putere activă și reactivă în fază). Capacitățile reactive sunt furnizate de condensatori care sunt conectați și deconectați în funcție de nevoile sistemului.

Atunci când o încărcare cu un factor de putere scăzut este conectată la sistem, o parte din puterea electrică este consumată ca energie reactivă, în loc să fie convertită în lucru util. Prin adăugarea capacităților reactive prin intermediul bateriilor de compensare a factorului de putere, energia reactivă suplimentară necesară este furnizată local, reducând cererea de la furnizorul de energie și corectând astfel factorul de putere.

Utilizarea bateriilor pentru compensarea factorului de putere într-un sistem de alimentare electrică prezintă mai multe avantaje, printre care:

 1. Economii financiare: Compensarea factorului de putere poate ajuta la reducerea facturilor de energie electrică. Prin utilizarea bateriilor pentru compensarea reactivă, se poate reduce consumul de energie reactivă de la rețea, ceea ce poate duce la scăderea costurilor asociate cu energie reactivă. Astfel, se pot obține economii financiare semnificative.
 2. Îmbunătățirea eficienței energetice: Prin compensarea factorului de putere, se reduce pierderea de energie în rețea și se îmbunătățește eficiența generală a sistemului de alimentare electrică. Aceasta înseamnă că mai multă energie utilă este livrată consumatorilor și se minimizează pierderile din rețea.
 3. Îmbunătățirea capacității sistemului: Prin utilizarea bateriilor pentru compensarea reactivă, se poate crește capacitatea sistemului de alimentare electrică. Energia reactivă consumată de la rețea poate fi redusă, ceea ce înseamnă că mai multă putere activă poate fi utilizată pentru sarcinile active. Astfel, capacitatea sistemului poate fi optimizată și se poate gestiona mai eficient cererea de putere.
 4. Stabilizarea tensiunii: Utilizarea bateriilor pentru compensarea factorului de putere poate ajuta la menținerea unei tensiuni stabile în sistemul de alimentare electrică. Bateriile pot fi utilizate pentru a furniza energie reactivă suplimentară în momentele de vârf sau în cazul fluctuațiilor mari ale sarcinilor reactive, ceea ce contribuie la menținerea unei tensiuni constante și stabile în rețea.
 5. Reducerea impactului asupra rețelei: Compensarea factorului de putere cu ajutorul bateriilor poate reduce încărcarea rețelei și poate preveni suprasolicitările. Prin furnizarea de energie reactivă de către baterii, se poate evita suprasarcina rețelei și se poate menține un nivel optim al factorului de putere în sistem.

Acestea sunt doar câteva dintre avantajele utilizării bateriilor pentru compensarea factorului de putere. Implementarea unei soluții adecvate de stocare a energiei și gestionare a factorului de putere poate aduce beneficii semnificative în termeni de eficiență, economii și performanță a sistemului de alimentare electrică.

Componentele unei baterii de compensare a factorului de putere (BFP) pot varia în funcție de sistemul specific și de cerințele de compensare, dar în general, o BFP tipică include următoarele componente principale:

 1. Condensatoare: Acestea sunt elementele cheie ale unei BFP și sunt utilizate pentru a compensa puterea reactivă indusă de încărcăturile inductive din sistem. Condensatoarele sunt capabile să furnizeze putere reactivă înainte de a ajunge la generator, ceea ce reduce fluxul de putere reactivă prin sistem și, astfel, îmbunătățește factorul de putere.
 2. Rezistențe: Rezistențele sunt utilizate pentru limitarea curentului și pentru a proteja condensatoarele împotriva supracurentului în timpul procesului de comutare. Acestea sunt necesare pentru a evita deteriorarea condensatoarelor cauzată de vârfurile de curent la închiderea și deschiderea circuitului de compensare.
 3. Comutatoare: Comutatoarele sunt utilizate pentru a conecta și deconecta condensatoarele la sistem. Acestea pot fi comutatoare manuale sau automate, controlate de un sistem de control al factorului de putere. Comutatoarele automate pot detecta variațiile de putere reactivă din sistem și pot ajusta comutarea condensatoarelor în consecință.
 4. Dispozitive de protecție și control: Acestea includ siguranțe, întrerupătoare automate, releuri și alte dispozitive care protejează BFP de supracurent, scurtcircuit sau alte condiții anormale de funcționare. De asemenea, pot exista dispozitive de control care monitorizează factorul de putere și comută automat condensatoarele în funcție de setările predefinite.
 5. Elemente de filtrare: Deoarece condensatoarele pot introduce zgomot electric în sistem, pot fi necesare elemente de filtrare, cum ar fi inductori și filtre LC, pentru a reduce sau elimina armonicele și fluctuațiile de tensiune induse de BFP.
 6. Instrumente de măsurare și monitorizare: Acestea includ instrumente de măsurare a puterii, cum ar fi wattmetre, voltmetre și ampermetre, care monitorizează și măsoară parametrii sistemului, cum ar fi factorul de putere, tensiunea și curentul. Aceste informații sunt utilizate pentru a regla și controla operațiunile BFP.

Este important de menționat că designul și componentele specifice ale unei baterii de compensare a factorului de putere pot varia în funcție de cerințele sistemului și de specificațiile tehnice ale echipamentelor folosite.

Summary
Baterii pentru compensarea factorului de putere
Article Name
Baterii pentru compensarea factorului de putere
Description
Baterii pentru compensarea factorului de putere se utilizeaza pentru diminuarea facturilor de energie electrica la consumatorii care consuma energie reactiva.
Author
Articolul a fost postat in Electricitate ecologie. Adauga la Bookmark acest link.

Posibilitatea de a lasa comentarii a fost inchisa.